Sprawozdanie kontroli przeprowadzonej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pn. Doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r., wykorzystywanego podczas działań ratowniczych

prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych poprzez zakup kontenera wężowego oraz samochodu – nośnika kontenerów, realizowanego w ramach umowy nr 6/DRiOL/DB/2013.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry