Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym pn: "Sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania publicznego pod względem legalności i gospodarności, w tym wydatkowania dotacji przekazanej w ramach umowy Nr 11/DAiN/DB/11 z dnia 16 maja 2011 r. or oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją umowy.", przeprowadzonej w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie,

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry