Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w zakresie wybranych zadań w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Metryczka

Data publikacji 12.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry