Informacja z dnia 9 kwietnia 2015 r. o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu

nt.: Prawidłowości realizacji umów zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry