Sprawozdanie z dnia 25 lutego 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w podmiotach: La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

nt. Realizacja zadania zleconego Fundacji La Strada oraz Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej na podstawie umowy Nr DPM/ZZ/1/12/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Metryczka

Data publikacji 31.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry