Sprawozdanie z dnia 6 marca 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

nt. Prawidłowość realizacji umów zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Metryczka

Data publikacji 31.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry