Sprawozdanie z dnia 20 lutego 2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Katowicach dotyczącej prawidłowości realizacji umów zawartych pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych

a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW w Katowicach

Metryczka

Data publikacji 26.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW Bartosz Czyczyn
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry