Sprawozdanie z dnia 13 lutego 2014 r. z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w związku z oceną prawidłowości realizacji zadania publicznego pn. Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
do góry