Sprawozdanie z dnia 6 lutego 2014 r. z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi pn. Modernizacja Bloku Operacyjnego w celu dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie umowy nr 51/DZ/WE/2013 z dnia 22 marca 2013 r. oraz wykorzystania dotacji podmiotowej w zakresie dofinansowania programów zdrowotnych państwa wskazanej w umowie nr 27/DZ/PZ/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania realizacji programów zdrowotnych.

Metryczka

Data publikacji 19.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry