Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Zarządzenie Zasobów Mieszkaniowych MSW nt. Prawidłowość działań podejmowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW w zakresie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie

załatwiania skarg i wniosków

Metryczka

Data publikacji 28.10.2013
Data modyfikacji 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry