Sprawozdanie z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Krajowego Biura Informaji i Poszukiwań, przewidzianych w konwencjach międzynarodowych o trkatowaniu jeńców wojennych

oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny, realizowanego w 2012 r., w ramach umowy Nr 4/DAIN/DB/12 zawartej w dniu 8 marca 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Polskim Czerwonym Krzyżem w Warszawie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.08.2013
Data modyfikacji 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry