Sprawozdanie z kontroli nt. Prawodłowość działań podejmowanych przez Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW oraz Biuro Administracyjno-Finansowe MSW

w zakresie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalno-prawnych oraz dokumentowania prowadzonych czynności.

Metryczka

Data publikacji 22.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry