Sprawozdanie z kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi,

realizowanego w ramach umowy nr DPM/ZZ/1/12/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a La Strada - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Metryczka

Data publikacji 26.03.2013
Data modyfikacji 26.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry