Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym pn. "Sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania publicznego pod względem legalności i gospodarności, w tym wydatkowania dotacji przekazanej w ramach umowy Nr 6/DAiN/DB/11 z dnia 14 lutego 2011 r. oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją umowy., przeprowadzonej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry