Protokół kontroli z dnia 21 lutego 2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

nt. Wykonywanie ratownictwa wodnego w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenia dokumentacji wypadków, realizowanego w ramach umowy Nr 2/DRiOL/DB/12 zawartej w dniu 14 maja 2012 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry