Protokół kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakupy sprzętu do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach w 2012 r. w celu umożliwienia prowadzenia działań ratowniczych jednostkom WOPR, realizowanego w ramach umowy Nr 7/DAiN/DB/12 zawartej w dniu 21 marca 2012 r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Metryczka

Data publikacji 19.04.2013
Data modyfikacji 19.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry