Protokół z kontroli przeprowadzonej prawidłowości realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa górskiego polegającego na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie Tatr i Pasma Spisko-Gubałowskiego

oraz wykorzystaniu śmigłowca ratowniczego do ratownictwa górskiego na terenie Tatr i południowej Małopolski na wezwanie służb, realizowanego w ramach umowy nr 2/DAiN/DB/12 zawartej w dniu 16 lutego 2012 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kontrola została przeprowadzona w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Metryczka

Data publikacji 12.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry