Informacja z dnia 31 marca 2016 r. o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Komendzie Głównej Policji

nt.: Działania Komendy Głównej Policji związane z zagospodarowaniem, wykorzystaniem i utrzymaniem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Racławickiej 132.

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry