Protokół z dnia 19 stycznia 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w podmiocie ARTO S.C. Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski nt. Prawidłowość realizacji wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego przez podmiot uprawniony ARTO S.C. T. Sułkowski, A. Tokar

Metryczka

Data publikacji 17.03.2015
Data modyfikacji 04.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry