Protokoły z dnia 14 listopada 2014 r. z kontroli przeprowadzonej w podmiocie Koordynator Terenowy Sp. z o.o. nt. Wykonywania przez podmiot „Koordynator Terenowy” Sp. z o.o. zadań z zakresu ratownictwa wodnego

Metryczka

Data publikacji 17.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry