Protokół z kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa górskiego, polegającego na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie Polski południowej, realizowanego w ramach umowy nr 3/DAiN/DB/12

zawartej w dniu 17 lutego 2012 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Metryczka

Data publikacji 12.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry