Informacja z kontroli doraźnej, dotyczącej wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań publicznych określonych umowami: Nr 9/ZKMN, Nr 21/ZKMN, Nr 22/ZKMN

zawartymi w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Białoruskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry