Informacja dotycząca poziomu wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania - według stanu na 31 lipca 2018 roku

Zgodnie z art. 24c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1272) uprzejmie informuję, że z zapisanej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) kwoty 30.000.000,00 PLN wykorzystano 10.998.676,00 PLN.

Metryczka

Data publikacji 22.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry