Informacja o konsultacjach publicznych projektów - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o konsultacjach publicznych projektów

Podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach publicznych projektów:

  1. VI raportu dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  2. IV raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych;
  3. III raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Uwagi i opinie do ww. projektów powinny zostać przesłane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego komunikatu na adres: katarzyna.trzewik@mswia.gov.pl.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Nowakowski
do góry