Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji dotycząca składu Rady do Spraw Repatriacji - według stanu na dzień 30 maja 2018 roku

Zgodnie z wymogami art. 3b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 609) informuję o składzie Rady do Spraw Repatriacji: Przewodnicząca Rady - Pani Aleksandra Ślusarek, Członkowie Rady – Pani Patrycja Cieślik, Pan Jerzy Karwowski, Pan Robert Wyszyński, Pan Krzysztof Zaremba.   

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry