Informacja o posiadaniu zbędnego i zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  działając zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje, że posiada zbędny samochód osobowy do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny:

Lp

Nr inwentarzowy

Nazwa pozycji

Nr rejestracyjny

Rok prod.

Przebieg

Ilość  szt.

 Wartość początkowa

Stawka amortyzacyjna

Wart. umorzenia do dn. 30.05.2017

1

741-900-9276

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT LIMOUSINE COMFORTLINE 1,9

WE60556

2002 r.

261 794 km

1

95 421,20 zł

20%

95 421,20 zł

Zainteresowane podmioty proszone są o przesyłanie wniosków, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia,
w terminie do dnia 22 maja 2018 r. na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuro Administracyjno-Finansowe

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 22 60 148 23

Metryczka

Data publikacji 14.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry