e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  przy ul. Stefana Batorego 5,  w Warszawie, w sali 324.

Projekt planowany jest do realizacji w oparciu o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: ewa.gradecka@mswia.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinasowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Metryczka

Data publikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry