Informacja dotycząca poziomu wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania - według stanu na 28 lutego 2018 roku.

Zgodnie z art. 24c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka ( Dz. U. 2014 poz. 1187, ze zm.)  uprzejmie informuję, że z zapisanej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) kwoty 30 000 tyś PLN wykorzystano  0,0 PLN.

Metryczka

Data publikacji 27.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry