Odwołanie prezentacji publicznej projektu pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych” w ramach Działania 2.1. POPC

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, która miała odbyć się w dniu 23 lutego 2018 r. (komunikatem z dnia 21 lutego 2018 r., została przesunięta na dzień 28 lutego 2018 r.) w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry