e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

W dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5,  w Warszawie, w sali 324, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, który planowany jest do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: anna.wierzowiecka@mswia.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2018 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk w celu sporządzenia protokołu z prezentacji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.”

Metryczka

Data publikacji 08.02.2018
Data modyfikacji 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry