Informacja o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do zagospodarowania w innych jednostkach organizacyjnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  działając zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do zagospodarowania w innych jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowane jednostki proszone są o przesyłanie wniosków, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia,
w terminie do dnia 05 stycznia 2018 r. na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuro Administracyjno-Finansowe

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 22 60 122 60.

Metryczka

Data publikacji 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry