Konsultacje społeczne projektu XXII, XXIII i XXIV Sprawozdania z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2017 r.

uwagi i opinie do ww. projektu powinny być przesyłane najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: zpc@mswia.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 27.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry