Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Aurelia Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry