Informacja dotycząca wysokości zwrotu w 2019 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy, oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

Z uzyskanych od Wojewodów danych wynika, że łączna maksymalna kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. kształtuje się na poziomie 193 930 595, 39 zł. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszu sołeckim maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w roku 2019 będącym skutkiem finansowym ustawy wynosi 138 500 000 zł.

W związku z powyższym niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu korygującego (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim), które skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (zwrot w 2019r.) dla poszczególnych grup gmin:

• z 40% do 28,567% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,

• z 30% do 21,425 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,

• z 20% do 14,283% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michałowski Departament Komunikacji Społecznej
do góry