Informacja dotycząca poziomu wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania - według stanu na 30 czerwca 2017 roku

Informacja dotycząca poziomu wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania - według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

 

Zgodnie z art. 24c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka ( Dz. U. 2014 poz. 1187, ze zm.)  uprzejmie informuję, że z zapisanej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) kwoty 30 000 tyś PLN wykorzystano 5 116 728 PLN.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry