e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

W dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5,  w Warszawie, w sali 324, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, który planowany jest do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: bartosz.twardowski@mswia.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Metryczka

Data publikacji 15.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michałowski Departament Komunikacji Społecznej
do góry