Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu: e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu: e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przewidywanej na dzień 9 grudnia 2016 r. o godzinie 14:00  w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5.

Osoby, które zgłosiły chęć swojego udziału w prezentacji zostaną dodatkowo poinformowane drogą e-mailową i telefoniczną o odwołaniu terminu.

Metryczka

Data publikacji 08.12.2016
Data modyfikacji 08.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry