Konsultacje społeczne projektu zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.11.2016
Data modyfikacji 08.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry