Informacja dotycząca wysokości zwrotu w 2018 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)  minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy, oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

Z uzyskanych od  Wojewodów danych wynika, że łączna maksymalna kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu  sołeckiego w 2017 r. kształtuje się  na poziomie 155 063 043,99 zł. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszu sołeckim maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w roku 2018 będącym skutkiem finansowym ustawy wynosi 135 500 000 zł.

W związku z powyższym niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu korygującego (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim), które  skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (zwrot w 2018) dla poszczególnych grup gmin:

z 40% do 34,954% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,

z 30% do 26,215 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,

z 20% do 17,477% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

Metryczka

Data publikacji 14.09.2016
Data modyfikacji 15.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry