KONSULTACJE SPOŁECZNE do dokumentu: Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni COM(2015) 750.

W związku z trwającymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pracami nad stanowiskiem Rządu wobec Wniosku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, kierując się chęcią poznania punktu widzenia partnerów społecznych, zapraszamy do wyrażenia opinii na temat propozycji Komisji Europejskiej.

Stanowiska i opinie do przedmiotowego dokumentu prosimy przesyłać w terminie do dnia 19 grudnia 2015 r. na adres: koordynacja@mswia.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji 17.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Tulej
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry