Konsultacje społeczne projektu Zarządzenia Ministra SWiA w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy Ministra SWiA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac

przekazujemy do konsultacji społecznych projekt Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument wyznacza ramy, zasady i rodzaj współpracy. Ponadto określa sposoby realizacji zadań, do których wykorzystywana będzie pomoc ww. organizacji.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa opinii do przedmiotowego projektu, w terminie do dnia 14 grudnia 2015 roku. Opinie można przesyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną: anna.klimaszek@mswia.gov.pl.
  • faksem: 22 60 145 24.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Data modyfikacji 04.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klimaszek
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry