SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY: Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM(2015) 145)

KONSULTACJE SPOŁECZNE „SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY: Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM(2015) 145)”.

Zasadniczym celem przedstawionego sprawozdania jest ocena dotychczasowego stosowania wprowadzonego w 2011 r. i stosowanego od 2012 r. rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie inicjatywy obywatelskiej, do dnia 1 kwietnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania przedmiotowego rozporządzenia.

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i ma na celu służyć zwiększeniu wpływu obywateli Unii Europejskiej na proces legislacyjny, podniesieniu poziomu uczestnictwa w życiu politycznym oraz budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

W związku z trwającymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pracami w powyższym zakresie, kierując się chęcią poznania punktu widzenia partnerów społecznych, zapraszamy do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.

Stanowiska i opinie do przedmiotowego dokumentu prosimy przesyłać w terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. na adres: koordynacja@msw.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Tulej - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry