Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawia wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do przekazania lub darowizny innym jednostkom organizacyjnym  stosownie do postanowień § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114. poz. 761).

Zainteresowane jednostki proszone są o zgłaszanie swojego zapotrzebowania w terminie do dnia 12 maja 2015r. na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Biuro Administracyjno-Finansowe

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować na nr tel. 22 60-122-60, 694-444-175.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba udostępniająca informację:
Maria Kwasiborska - Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Departament Komunikacji Społecznej
do góry