Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „SPOC / PKD – System gromadzenia, udostępniania i wymiany certyfikatów umożliwiających potwierdzenie autentyczności dokumentu – etap II” realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu. 

W odpowiedzi na ten warunek w dniu 29 kwietnia 2015 r.  o godzinie 11:00 w sali nr 324 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu.   

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres mariusz.barkowski@msw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. 

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Kusyk - Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry