Publiczna prezentacja założeń projektu CASC (Cyfryzacja Aktów Stanu Cywilnego) - budowa aplikacji wspierającej masową migrację z aplikacji lokalnych danych o aktach stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że publiczna prezentacja założeń projektu CASC (Cyfryzacja Aktów Stanu Cywilnego) - budowa aplikacji wspierającej masową migrację z aplikacji lokalnych danych o aktach stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Warszawie, przy ul. Batorego 5, sala 421.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: monika.bozyk@msw.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2015 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Grenda - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry