e-Zdrowie w SP ZOZ MSW: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprzejmie informuje, że publiczna prezentacja założeń projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSW: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godzinie 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 02-591 Warszawa, przy ul. Batorego 5, sala 421

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: Bartosz.Twardowski@msw.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2015 r., (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Górna, Zastępca Dyrektora DZ MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry