Komunikat Departamentu Nadzoru w sprawie propozycji zmian w systemie karania osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości

Celem podniesienia skuteczności w przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw drogowych popełnianych w szczególności przez kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości bądź w stanie po użyciu alkoholu Rząd RP opracował pakiet propozycji zmierzających do zaostrzenia kar dla kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Propozycje Rządu obejmują w szczególności:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres  od 3 do 15 lat dla osoby po raz pierwszy przyłapanej na jeździe po alkoholu,
  • utratę prawa jazdy na okres  od 5 do 15 lat dla osoby po raz kolejny przyłapanej na jeździe po alkoholu,
  • obowiązek wpłaty nawiązki w wysokości min.  5 tys. przez osoby po raz pierwszy  przyłapane na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.),
  • obowiązek wpłaty  nawiązki w wysokości min.  10 tys. przez osoby po raz kolejny przyłapanej na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.),
  • publikację danych osoby przyłapanej na jeździe w nietrzeźwości, po ogłoszeniu wyroku,
  • zakwalifikowanie prowadzenia samochodu bez uprawnienia jako przestępstwa (obecnie jest to wykroczenie).

W MSW analizowane są również inne propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym kierowane przez obywateli, którym równocześnie dziękujemy za wykazaną troskę w tak ważnej ze społecznego punktu widzenia sprawie i postawę obywatelską.

 

Metryczka

Data publikacji 17.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Woropaj, Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry