Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu pn. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu pn. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013.

Proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania treści Programu do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. W ramach nowelizacji budżetu na rok 2013 wojewodowie odpowiedzialni za wykonanie ww. Programu odstąpili od realizacji czterech zaplanowanych pierwotnie zadań:

  1. Zadanie nr 7 Wyposażenie kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner) o wartości 20 000 000 zł przewidziane do realizacji przez Wojewodę Lubelskiego.
  2. Zadanie nr 8 Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli pasz w kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin o wartości 15 000 zł przewidziane do realizacji przez Wojewodę Lubelskiego.
  3. zadanie nr 14 Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska o wartości 2 500 000 zł przewidziane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  4. Zadanie nr 21 Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska o wartości 300 000 zł przewidziane do realizacji przez Wojewodę Podkarpackiego.

Proponowane zmiany nie wpływają w sposób istotny na zakres i charakter oddziaływań na środowisko w odniesieniu do pierwotnej, poddanej ocenie strategicznej wersji Programu.

Metryczka

Data publikacji 21.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Polak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
do góry