Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawia wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do przekazania lub darowizny innym jednostkom budżetowym stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114. poz. 761).

Zainteresowane jednostki proszone są o zgłaszanie swojego zapotrzebowania na adres: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe,
w terminie do dnia 19 października 2012 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nr tel. 22 60-149-17.

Metryczka

Data publikacji 16.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Mianowany - Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry