Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawia wykazy zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do przekazania lub darowizny innym jednostkom budżetowym stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114. poz. 761).

Zainteresowane jednostki proszone są o zgłaszanie swojego zapotrzebowania na adres: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, w terminie do 24 lutego 2012 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować na nr tel. 22 60-154-77.
 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry